2016-10-13 12:31Blog post

Två nya medarbetare till Coala-teamet!

null

Inför höstens stora lansering expanderar Coala Life med två nya medarbetare till teamet. Johanna Tulkki blir Chief Operating Officer och kommer bland annat ha hand om alla produktion, leverantörs och kvalitets-relaterade utmaningar. Hon har sin bakgrund i medical device branschen där hon haft många olika roller inom främst produktion och supply chain. Med sin långa erfarenhet och sin fantastiska energi är hon ett mycket välkommet tillskott i företaget.

Lovisa Fasth har tilldelats rollen som Digital Content Manager på Coala Life, där hon främst kommer att jobba med PR-relaterade frågor. Med en examen i media och kommunikation från Göteborg och en examen i reklam från New York har hon bred kunskap inom marknadsföring och kommunikation. Lovisa skaffade bl.a. erfarenhet i tevebranschen i USA och inom PR i Australien, innan hon landade i Sverige för att bli en del av Coala-teamet.

Vi är fantastiskt glada att få önska dessa två medarbetare välkomna!


About Coala Life

Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de främsta anledningar till att människor dör världen över. Anledningen är i många fall en sen diagnos. Coala Life bildades 2004 av läkare och svenska entreprenörer för att ändra på det. Nu är resultatet här. Genom att ersätta ett analogt verktyg från 1800-talet, stetoskopet, med en digital lösning som både registrerar hjärtljud, EKG och hjärtfrekvens. En unik lösning som både lyssnar, mäter och analyserar, och som möjliggör att många hjärtsjukdomar kan upptäckas och behandlas i tid. Bland annat förmaksflimmer som ökar risken för stroke betydligt. En rad patent ligger till grund för detta svenska världsunika system, Coala, som gör det möjligt för var och en att själv screena och följa sitt hjärta, i tät kontakt med läkare och kardiologer.