2017-04-25 19:53Press release

Coala Life är vinnare av eHealth Award 2017

null

Coala Life är stolta vinnare av eHealth Award 2017 med trygghetstjänsten Coala Heart Monitor. Priset delades ut på tisdagen av folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikströms statssekreterare Agneta Karlsson och presenterades på Vitalis eHälsomässa i Göteborg.

Juryns motivering lyder; De har en innovativ produkt, slutanvändaren har deltagit i utvecklingen och det är en stor marknadspotential, både nationellt och internationellt. Produkten möjliggör en individcentrerad vård, vilket bidrar till förebyggande behandling snarare än att sjukdom får utvecklas och kräver akut och omfattande behandling. Coala Life kommer att bidra till ökat patientengagemang, förbättrad livskvalitet och vård samt minskad dödlighet

Utmärkelsen eHealth Awards har som syfte är att uppmärksamma alla eHälso-innovationer som finns i Sverige idag, eftersom de kan bidra till effektivare och säkrare vårdprocesser och mer engagerade patienter. Med denna utmärkelse vill man visa på möjligheterna som skapas genom digital hälsa och bidra till att innovationerna når den nationella och internationella marknaden.

- För bara ett år sedan på Vitalis 2016 stod Coala Life inför lanseringen av Coala Heart Monitor. Ett år senare står vi här som vinnare av eHealth Awards. Det som känns extra givande är att vi har kunnat visa på den konkreta nyttan vad vår tjänst innebär i form av att fler kan upptäcka hjärtsjukdomar i tid och samtidigt undvika onödiga besök i vården, säger Philip Siberg, vd på Coala Life.

Priset eHealth Awards går till ett svenskt företag med en innovativ eHälsolösning eller produkt som har påvisat fördelar för patient, vårdgivare och/eller vårdorganisation. Utmärkelsen går i linje med regeringens och SKLs “Vision e-hälsa 2025”, som innebär att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på eHälsa.

Övriga nominerade till priset var Mevia och CollaboDoc.

Se en film från som visar de tre finalistbidragen från Sahlgrenska Science Park här:

http://www.mynewsdesk.com/se/sahlgrenska_science_park/videos/mevia-coala-life-och-collabodoc-aer-stolta-finalister-till-ehealth-award-2017-28590


Juryn för eHealth Awards 2017:
– Agneta Granström, Landstingsråd, Norrlands Läns Landsting

– Anette Falkenroth, CMIO, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

– Emma Spak, Ledamot i styrelsen för Läkarförbundet

– Maria Sterner, Affärsansvarig, Vitalis

– Marianne Larsson, Innovationschef, Innovation Skåne

– Martin Andreasson, Regionråd, Västra Götalandsregionen

– Steven Gallagher, VP, Affärsutveckling EU, Cerner

För mer information, kontakta:
Titti Lundgren, CMO, 070 8353328, titti.lundgren@coalalife.com
Philip Siberg, VD, 070 7906734, philip.siberg@coalalife.com

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och mobil hälsa. Företaget har utvecklat Coala Heart Monitor, en patenterad teknologi och en kommersiell lösning för distansövervakning och självscreening av hjärtljud och EKG. Vi gör det möjligt för alla att följa sitt hjärta.


About Coala Life

Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de främsta anledningar till att människor dör världen över. Anledningen är i många fall en sen diagnos. Coala Life bildades 2004 av läkare och svenska entreprenörer för att ändra på det. Nu är resultatet här. Genom att ersätta ett analogt verktyg från 1800-talet, stetoskopet, med en digital lösning som både registrerar hjärtljud, EKG och hjärtfrekvens. En unik lösning som både lyssnar, mäter och analyserar, och som möjliggör att många hjärtsjukdomar kan upptäckas och behandlas i tid. Bland annat förmaksflimmer som ökar risken för stroke betydligt. En rad patent ligger till grund för detta svenska världsunika system, Coala, som gör det möjligt för var och en att själv screena och följa sitt hjärta, i tät kontakt med läkare och kardiologer.