2017-11-22 17:26Press release

Coala Life får miljonanslag från Vinnova för utveckling av artificiell intelligens (AI) för att tidigt förutse hjärtsjukdomar

null

Coala Life har tillsammans med Gävleborgs läns landsting, Gävle sjukhus och Cardiolund Research AB erhållit ett bidrag om totalt drygt 1,2 MSEK för att utveckla ett AI-baserat system som möjliggör tidig upptäckt av hjärtsjukdomar.

Projektet syftar till att utveckla ett unikt AI-baserat system som möjliggör tidig prediktion av hjärtsjukdomar. Detta görs möjligt genom ett samarbete där projektets mål är att utveckla, integrera, träna och kliniskt validera ett AI-baserat system för utfallsprediktion. AI-systemet skall integreras i den CE- godkända Coala Heart Monitor och vetenskapligt verifieras på patienter inom Region Gävleborg.

Genom AI möjliggörs individanpassad och preventionsinriktad hjärtscreening i hemmiljö. Om en sannolikhet för en viss diagnos blir hög så kan användaren varnas tidigt. Tidig upptäckt av avvikelser ger möjlighet för prevention av ohälsa och förbättring av folkhälsan, t.ex. genom att förebygga strokefall med behandling av blodförtunnande läkemedel.

För mer information kontakta:

Titti Lundgren, Marknadschef Coala Life, 070-835 33 28, titti.lundgren@coalalife.com

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och mobil hälsa. Företaget har utvecklat Coala Heart Monitor och Coala Pro, en patenterad teknologi och en digital lösning för distansövervakning och självscreening av hjärtljud och EKG. Vi gör det möjligt för alla att följa sitt hjärta.


About Coala Life

Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de främsta anledningar till att människor dör världen över. Anledningen är i många fall en sen diagnos. Coala Life bildades 2004 av läkare och svenska entreprenörer för att ändra på det. Nu är resultatet här. Genom att ersätta ett analogt verktyg från 1800-talet, stetoskopet, med en digital lösning som både registrerar hjärtljud, EKG och hjärtfrekvens. En unik lösning som både lyssnar, mäter och analyserar, och som möjliggör att många hjärtsjukdomar kan upptäckas och behandlas i tid. Bland annat förmaksflimmer som ökar risken för stroke betydligt. En rad patent ligger till grund för detta svenska världsunika system, Coala, som gör det möjligt för var och en att själv screena och följa sitt hjärta, i tät kontakt med läkare och kardiologer.