2017-12-18 08:56Press release

Coala Life introducerar nästa generations smarta algoritmer för hjärtat

null

Coala Life har utvecklat en portfölj av användarcentrerade och digitala medicintekniska lösningar för övervakning av hjärtat i vardagslivet. Coala introducerar nu nästa generations, smarta algoritmer som möjliggör fördjupad distansanalys och unika tolkningsverktyg för att objektivt kunna detektera fysiologiska störningar i hjärtat, såsom blåsljud.

Coala Care portalen är det webbaserade gränssnitt som visualiserar data och resultat från användare av Coala Heart Monitor. Via portalen kan vårdgivare enkelt ansluta till användare baserat på deras samtycke. Nya Coala Care 1.3-releasen innehåller en rad nya och smarta digitala tolkningsverktyg, möjligheten att följa individuella trender samt ett digitalt phonocardiogram som korrelerar EKG- och hjärtljudsinspelningar.

Nu har vi tagit nästa digitala tekniksprång genom att introducera nya digitala algoritmer och verktyg för hjärtanalys. Förutom molnbaserad EKG-analys i realtid, möjliggör våra unika nya verktyg objektiv korrelation och visualisering av hjärtats mekaniska och elektriska egenskaper. Det ger vårdgivare en förbättrad möjlighet att på distans kunna upptäcka tidiga tecken på hjärtsjukdom, med grund i individens engagemang; kommenterar Philip Siberg, VD för Coala Life AB.

Coala Heart Monitor och Coala Heart Monitor Pro drivs av smarta algoritmer som möjliggör detektering av 10 olika arytmier genom högkvalitativt bröst- och tum-EKG, samt med synkron inspelning av hjärtljudet. Coala Heart Monitor marknadsförs OTC direkt till konsumenter med CE-godkännande för användning i hemmiljö. Coala Pro marknadsförs till vårdgivare för att möjliggöra smartare och effektivare digitala hjärtundersökningar baserat på patientengagemang. Data tillhandahålls säkert i molnet via Coala Care Portalen, och anslutning är kostnadsfritt för sjukvårdspersonal som på distans vill kunna följa användare av Coala Heart Monitor.

För mer info kontakta:

Philip Siberg, Chief Executive Officer, +46 70 7906734, philip.siberg@coalalife.com

Titti Lundgren, Chief Marketing Officer, +46 708 3533 28, titti.lundgren@coalalife.com

For press release in english, see enclosed PDF.

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag inom digital hälsa inriktat på hjärtdiagnostik och mobil e-hälsa. Bolaget har utvecklat och lanserat en mångfaldigt prisbelönad portfölj av digitala medicintekniska lösningar för hjärtat. Produkterna säljs dels direkt mot konsument genom bland annat Lloyds Apotek, och dels direkt mot vården för att möjliggöra smartare, digitala hjärtutredningar. Vi gör det möjligt för alla att följa sitt hjärta. För mer info, se www.coalalife.com


About Coala Life

Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de främsta anledningar till att människor dör världen över. Anledningen är i många fall en sen diagnos. Coala Life bildades 2004 av läkare och svenska entreprenörer för att ändra på det. Nu är resultatet här. Genom att ersätta ett analogt verktyg från 1800-talet, stetoskopet, med en digital lösning som både registrerar hjärtljud, EKG och hjärtfrekvens. En unik lösning som både lyssnar, mäter och analyserar, och som möjliggör att många hjärtsjukdomar kan upptäckas och behandlas i tid. Bland annat förmaksflimmer som ökar risken för stroke betydligt. En rad patent ligger till grund för detta svenska världsunika system, Coala, som gör det möjligt för var och en att själv screena och följa sitt hjärta, i tät kontakt med läkare och kardiologer.