2019-06-20 14:37Press release

Coala Life stärker organisationen inför internationell expansion

null

STOCKHOLM 2019-06-20. Styrelsen för Coala Life har idag beslutat utse Dan Pitulia till ny Verkställande Direktör för Coala Life AB. Nuvarande VD Philip Siberg kommer att leda etableringen av Coala Life Inc. på USA-marknaden. Vidare har ett antal nyckelrekryteringar genomförts inom ramen för bolagets tillväxtstrategi.

Det svenska medicinteknikföretaget Coala Life erhöll under våren 2019 ett marknadsgodkännande av det amerikanska läkemedelsverket FDA och reste därefter 92 miljoner kronor för att möjliggöra internationell expansion och etablering i USA. Styrelsen i Coala Life har idag utsett Dan Pitulia till Koncernchef och Verkställande Direktör för Coala Life AB från och med 1 juli 2019. Nuvarande VD Philip Siberg får uppdraget att leda etableringen av Coalas verksamhet på USA-marknaden som ny President för Coala Life Inc. från och med 1 juli 2019.

-Vi formerar nu ett starkt ledningsteam med Dan Pitulia och Philip Siberg i spetsen för att leda Coala Life till nästa nivå. Dan har en imponerande meritlista i att bygga och skapa aktieägarvärden i medicintekniska bolag. Philip är en av grundarna av Coala Life och är rätt man att tillsammans med Dan leda expansionen vidare på vår viktigaste marknad framöver, kommenterar Liselott Kilaas, styrelseordförande i Coala Life.

Dan Pitulia är en serieentreprenör inom medicinteknik och en av Coala Lifes större aktieägare. Dan har sedan 2015 agerat rådgivare till ledningen och styrelsen i Coala Life och har mångårig erfarenhet såsom VD för QleanAir Scandinavia, VD för Carmel Pharma, VD för Entific Medical Systems, och ledande befattningar inom Mölnlycke och Swedish Match. Dan är för närvarande styrelseordförande i Memira AB.

-Att bygga Coala Life till ett globalt medtechbolag är ett mycket spännande uppdrag där mina tidigare erfarenheter kommer vara till nytta. Att involvera patienter i en automatiserad EKG lösning öppnar möjligheter att detektera hjärtproblem tidigare och samtidigt effektivisera sjukvården, kommenterar Dan Pitulia, tillträdande VD för Coala Life.

-Det ska bli fantastiskt kul att leda Coala in på USA marknaden och realisera de stora mål och visioner vi satte upp redan när vi grundade bolaget. Nu tar vi oss an världens största marknad för medicinteknik med lösningar som är unika i att de gynnar såväl patienter som vårdgivare och försäkringsbolag, kommenterar Philip Siberg

Organisationen i Coala Life har vidare stärkts med ny CFO, en Vice President US Operations och ett antal nyckelpositioner inom sälj, marknad, utveckling och kvalitet.

För mer info kontakta:

Styrelseordförande Coala Life AB: Liselott Kilaas +47 400 02510, liselott@kilaas.no

För bilder:

https://www.mynewsdesk.com/se/coala-life

Om Coala Life AB:

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag inom digital hälsa inriktat på hjärtdiagnostik och digital hälsa. Bolaget har utvecklat och lanserat en mångfaldigt prisbelönad portfölj av FDA- och CE-godkända digitala medicintekniska lösningar för hjärtat. Produkterna marknadsförs dels direkt mot konsument genom bland annat Apotek Hjärtat och Lloyds Apotek, och dels direkt mot vården för att möjliggöra digitala, patientcentrerade hjärtutredningar utan väntetider. I februari 2019 utsågs Coala Life till ett av de 100 mest betydelsefulla bolagen i världen inom digital hälsa av Journal of mHealth. Vi gör det möjligt för alla att följa sitt hjärta. För mer info se www.coalalife.comFollow your Heart®


About Coala Life

Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de främsta anledningar till att människor dör världen över. Anledningen är i många fall en sen diagnos. Coala Life bildades 2004 av läkare och svenska entreprenörer för att ändra på det. Nu är resultatet här. Genom att ersätta ett analogt verktyg från 1800-talet, stetoskopet, med en digital lösning som både registrerar hjärtljud, EKG och hjärtfrekvens. En unik lösning som både lyssnar, mäter och analyserar, och som möjliggör att många hjärtsjukdomar kan upptäckas och behandlas i tid. Bland annat förmaksflimmer som ökar risken för stroke betydligt. En rad patent ligger till grund för detta svenska världsunika system, Coala, som gör det möjligt för var och en att själv screena och följa sitt hjärta, i tät kontakt med läkare och kardiologer.