2018-05-30 09:03Press release

Ny unik klinisk studie skall digitalt utreda 1000 kvinnohjärtan

null

Ny unik klinisk studie skall digitalt utreda 1 000 kvinnohjärtan

STOCKHOLM 2018-05-30. I en ny stor studie, The RedHeart Study, under ledning av forskare på Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset, skall 1000 kvinnor rekryteras för att utreda huruvida ny digital EKG-teknik kan kartlägga och fastställa diagnos av hjärtklappning hos kvinnor och om det kan leda till minskad oro och förbättrad livskvalitet. Studien görs i samarbete med 1,6 miljonerklubben och Coala Life och blir världens hittills största digitala hjärtstudie med Coala Heart Monitor på kvinnohjärtat.

Hjärtklappning är vanligt förekommande i befolkningen och kvinnor upplever oftare och mer uttalade symtom jämfört med män. Studien genomförs för att ny svensk forskning visar att kvinnor med hjärtrytmrubbningar oftare missas av vården än män och symptomen ofta avfärdas som psykologiska, stress eller oro. Kvinnor får dessutom vänta sex år längre än män på rätt behandling.

- Vi vill undersöka om vi kan fånga upp kvinnorna och ge rätt diagnos och behandling tidigare, säger Professor Karin Schenck-Gustafsson, professor i kardiologi och grundare av Centrum för Genusmedicin, Karolinska Institutet, som leder studien. Vi vill även se om direkt besked om symtomen inte är farliga kan minska stress, ångest och oro.

Patientrekrytering kommer att pågå under juni och juli eller till dess att studien är fulltecknad. 1000 kvinnor kommer att under 2 månader själva ta sitt EKG dagligen med en Coala Heart Monitor i vardagen, när och var man vill.

Coala Heart Monitor har visat sig kunna underlätta patientflödet mellan primär- och specialistvård. Nu vill vi vara med och lägga grunden till en jämlikare vård och ge förutsättningar att fler människor kan få rätt diagnos i tid, säger Titti Lundgren, CMO på Coala Life. Att Karolinska Institutet väljer att göra en studie med Coala Heart Monitor tror vi kommer att vara betydelsefullt för att fler vårdinrättningar ska kunna göra den nya typen av digitala hjärtutredningar. Redan idag används Coala Heart Monitor på bl.a. Skånes Universitetssjukhus, i strokestudier i Region Gävleborg samt flera privata vårdcentraler bl.a. hos Praktikertjänst.

Alexandra Charles, grundare och ordförande av 1,6 & 2,6 miljonerklubben, som stödjer studien, säger: ”Jag lider själv av hjärtrusning och jag vet hur viktig det är att få rätt diagnos, därför ligger den här studien mig extra varmt om hjärtat.”

Ansvariga för studien:

Med Dr Per Insulander, överläkare, Tema Hjärta och Kärl, Karolinska Universitetssjukhuset samt Karolinska Institutet

Professor Mats Jensen-Urstad, överläkare, Tema Hjärta och Kärl, Karolinska Universitetssjukhuset samt Karolinska Institutet

Professor Karin Schenck-Gustafsson, Centrum för Genusmedicin, Karolinska Institutet

Forskningssjuksköterska Carina Carnlöf, Tema Hjärta och Kärl, Karolinska Universitetssjukhuset samt Karolinska Institutet

För mer information, kontakta:

Titti Lundgren, CMO, 070 835 3328, titti.lundgren@coalalife.com

Philip Siberg, VD, 070 790 6734, philip.siberg@coalalife.com

Om Coala Life

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och mobil hälsa. Företaget har utvecklat en portfölj av patenterade produkter och tjänster för digital distansövervakning och screening av hjärtat. Coalas lösningar möjliggör analys, distansmonitorering, effektivare hjärtutredningar och integrerade vårdtjänster, allt i realtid. Vi gör det möjligt för alla att följa sitt hjärta. http://www.coalalife.com/

RedHeart Study

Studien vill utreda i vilken utsträckning som Coala Heart Monitor kan kartlägga rytmstörningen vid sporadiskt uppträdande symtom av hjärtklappning i hemmiljö hos kvinnor. Vidare vill studien utreda om ett personcentrerat klargörande av underliggande hjärtrytm vid hjärtklappning kan leda till en minskad grad av såväl hjärtklappning som psykiska symtom och en förbättrad livskvalitet.

Ansöka till studien

Information och ansökan till studien görs på http://www.redheartstudy.com/

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och mobil hälsa. Företaget har utvecklat en portfölj av patenterade produkter och tjänster för digital distansövervakning och screening av hjärtat. Coalas lösningar möjliggör analys, distansmonitorering, effektivare hjärtutredningar och integrerade vårdtjänster, allt i realtid. Vi gör det möjligt för alla att följa sitt hjärta.


About Coala Life

Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de främsta anledningar till att människor dör världen över. Anledningen är i många fall en sen diagnos. Coala Life bildades 2004 av läkare och svenska entreprenörer för att ändra på det. Nu är resultatet här. Genom att ersätta ett analogt verktyg från 1800-talet, stetoskopet, med en digital lösning som både registrerar hjärtljud, EKG och hjärtfrekvens. En unik lösning som både lyssnar, mäter och analyserar, och som möjliggör att många hjärtsjukdomar kan upptäckas och behandlas i tid. Bland annat förmaksflimmer som ökar risken för stroke betydligt. En rad patent ligger till grund för detta svenska världsunika system, Coala, som gör det möjligt för var och en att själv screena och följa sitt hjärta, i tät kontakt med läkare och kardiologer.