2017-12-15 10:42Press release

Premiär för smarta, digitala hjärtundersökningar med Coala Labs

Coala Labs är en ny, smart tjänst som gör det möjligt att bättre förstå hur ditt hjärta mår genom att bland annat analysera markörer i ditt blod, ditt blodtryck och EKG med Coala Heart Monitor. Du får alla analysresultat samlade i en säker portal och personlig återkoppling via videosamtal med specialistläkare.

Provtagningen görs enkelt via ett rikstäckande nätverk av 60 provtagningsställen och kliniker. Alla analyser görs av ledande svenska ackrediterade laboratorier såsom Aleris Medilab och Unilabs. I provtagningen ingår analyser av ett 10-tal olika hjärtrelaterade markörer i ditt blodprov som är relevanta för hjärta och kärl, samt bland annat blodtryck och EKG.

Ditt EKG analyseras genom att specialistläkare får access till dina Coala Heart Monitor mätningar som du gör regelbundet under 14 dagars tid. Har du ingen egen Coala kan du beställa Coala Labs Plus och då få låna hem Coala under begränsad tid.

I din personliga rapport och återkoppling av läkare får du en summering av dina analysresultat samt en uträknad Heart Score® som ger en vetenskapligt fastställd risknivå för ditt hjärta. Allt i samarbete med ledande kliniker, ackrediterade laboratorier och svenska läkare. Hittas avvikelser erbjuds möjligheter till vidare åtgärdsplaner.

Coala Labs smarta hälsoanalyser ger utifrån flera parametrar en samlad bild gällande din nuvarande hälsosituation och kommande risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. Analyserna ger möjlighet att hitta avvikelser tidigt så rätt att behandling kan sättas in. Utifrån resultatet av hälsoundersökningen får du en individuellt anpassad vägledning till vad du själv kan göra för att minska din risk över tid.

Hälsoundersökningen består av tre enkla steg:

  1. Hälsoenkät – Du får svara på ett antal utvalda frågor som ger en samlad bild av riskparametrar för hjärt- och kärlsjukdom kopplat till din bakgrund och nuläge
  2. Laboratorieanalyser – medicinska analyser som visar risk för hjärt- och kärlsjukdom samt blodprov, blodtryck och EKG-mätning med Coala Heart Monitor.
  3. Återkoppling av specialistläkare (hjärt- och kärlsjukdomar) via videosamtal eller fysiskt möte beroende på undersökningsresultatet. Du får även en skriftlig rapport av analysen av dina blodvärden, ditt blodtryck och ditt EKG, samt en uträknad Heart Score som anger din risknivå för hjärt- och kärlsjukdomar.

För mer info och beställning, se coalalife.com/coala-labs. Just nu har vi specialerbjudanden!

För mer info kontakta:

Titti Lundgren, Chief Marketing Officer, +46 708 3533 28, titti.lundgren@coalalife.com

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag inom digital hälsa inriktat på hjärtdiagnostik och mobil e-hälsa. Bolaget har utvecklat och lanserat en mångfaldigt prisbelönad portfölj av digitala medicintekniska lösningar för hjärtat. Produkterna säljs dels direkt mot konsument genom bland annat LloydsApotek, och dels direkt mot vården för att möjliggöra smartare, digitala hjärtutredningar. Vi gör det möjligt för alla att följa sitt hjärta.

För mer info, se www.coalalife.com


About Coala Life

Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de främsta anledningar till att människor dör världen över. Anledningen är i många fall en sen diagnos. Coala Life bildades 2004 av läkare och svenska entreprenörer för att ändra på det. Nu är resultatet här. Genom att ersätta ett analogt verktyg från 1800-talet, stetoskopet, med en digital lösning som både registrerar hjärtljud, EKG och hjärtfrekvens. En unik lösning som både lyssnar, mäter och analyserar, och som möjliggör att många hjärtsjukdomar kan upptäckas och behandlas i tid. Bland annat förmaksflimmer som ökar risken för stroke betydligt. En rad patent ligger till grund för detta svenska världsunika system, Coala, som gör det möjligt för var och en att själv screena och följa sitt hjärta, i tät kontakt med läkare och kardiologer.