2017-04-19 10:01Press release

Stort intresse för självtester av hälsan

null

Intresset för självtester är stort i Sverige. Drygt två av fem svenskar har självtestat sin hälsa. Det visar en ny Sifo-undersökning från hjärthälsoföretaget Coala Life. Störst är intresset för blodtrycksmätare som mäter hjärthälsan.

Idag finns ett tjugotal olika självtester på apoteken. En ny Sifo-undersökning visar nu att 43 procent av svenskarna någon gång gjort ett självtest och 54 procent är positiva till att göra det. Undersökningen visar också att främsta anledningen till att använda självtester är att de är ett bra komplement till sjukvården och att man får resultaten snabbt. Största skälet till att inte använda självtester är att man anser att det är sjukvårdens uppgift att kontrollera människors hälsa.

-Nya digitala lösningar möjliggör alltmer avancerade, tillförlitliga och medicintekniska självtester. Vi ser ett stort intresse för vår nya hjärtmonitor, som bland annat screenar för förmaksflimmer, från allmänheten men också från vården och apotek där den ses som ett bra komplement till sjukvården, kommenterar Philip Siberg VD på Coala Life.

Störst intresse för självtester märks bland kvinnor; 55 procent av kvinnorna har gjort ett självtest jämfört med 31 procent av männen. Vanligaste sjävtestet som används bland kvinnor är graviditets/fertilitetstest/ägglossningstest följt av blodtrycksmätare. Bland männen används oftast blodtrycksmätare.

-Vi ser en stadigt ökande efterfrågan av olika typer av digitala självtester, och teknikutvecklingen under de senaste åren har tillgängliggjort nya typer av tester som konsumenten tidigare inte kunnat använda för självscreening, kommenterar Fredrik Lindblad, marknadsdirektör på LloydsApotek.

Trots att många använder självtester ibland eller regelbundet är det vissa tester som väldigt få gör. Färre än en procent uppger att de någon gång gjort exempelvis ett prostatatest, salivtest för blodsocker, magsårstest eller klimakterietest.

Har du någon gång gjort självdiagnoser/självtester?

TotaltMänKvinnor
1BlodtrycksmätareBlodtrycksmätareGraviditets/fertilitetstest/ ägglossningstest
2Graviditets/fertilitetstest/ägg-lossningstest PulsmätareBlodtrycksmätare
3PulsmätareKlamydiatestPulsmätare

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i TNS Sifos webbpanel under perioden 20–22 september 2016 på uppdrag av Coala Life. Totalt intervjuades 1120 personer i åldern 16-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval.

För ytterligare information kontakta

Philip Siberg, CEO Coala Life AB, +46 70 790 67 34, philip.siberg@coalalife.com

Titti Lundgren, CMO Coala Life AB, +46 70 835 33 28, titti.lundgren@coalalife.com

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och mobil hälsa. Företaget har utvecklat Coala Heart Monitor, en patenterad teknologi och en kommersiell lösning för distansövervakning och självscreening av hjärtljud och EKG. Vi gör det möjligt för alla att följa sitt hjärta.


About Coala Life

Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de främsta anledningar till att människor dör världen över. Anledningen är i många fall en sen diagnos. Coala Life bildades 2004 av läkare och svenska entreprenörer för att ändra på det. Nu är resultatet här. Genom att ersätta ett analogt verktyg från 1800-talet, stetoskopet, med en digital lösning som både registrerar hjärtljud, EKG och hjärtfrekvens. En unik lösning som både lyssnar, mäter och analyserar, och som möjliggör att många hjärtsjukdomar kan upptäckas och behandlas i tid. Bland annat förmaksflimmer som ökar risken för stroke betydligt. En rad patent ligger till grund för detta svenska världsunika system, Coala, som gör det möjligt för var och en att själv screena och följa sitt hjärta, i tät kontakt med läkare och kardiologer.