2017-10-26 14:26Press release

Svenskt startup-bolag och det globala läkemedelsföretaget Bayer inleder samarbete

null

STOCKHOLM, 26 OKT, 2017. Det svenska medicinteknikbolaget Coala Life AB och läkemedelsföretaget Bayer AB inleder ett samarbete inom hjärtsjukvård. Samarbetet syftar till att fler människor med hjärtsjukdom ska få behandling och därigenom undvika hjärtinfarkt och stroke. Genom att introducera ny, digital hjärtmonitorering i vårdkedjan kan patienter med oupptäckta hjärt- och kärlsjukdomar behandlas tidigt.

Coala Life är ett svenskt, snabbväxande startup-bolag inom digital hälsa. Bolaget är baserat på mångårig forskning och utveckling och har lanserat unika, digitala lösningar för monitorering och diagnostik av hjärtat. Bolaget har utvecklat Coala Heart Monitor som möjliggör effektiva arytmiutredningar, tidig detektion av hjärtsjukdomar och ett enklare sätt att följa hjärtat över tid. Monitoreringens effektivitet kan möjliggöra att rätt behandling sätts in tidigare. Coala Life är mångfaldigt prisbelönade och har hyllats för sin potential att både förbättra hjärtsjukvården och rädda patienters liv.

- Det här är ett unikt samarbete där kombinationen av innovativ medicinteknik och världsledande läkemedel skall bidra till att digitalisera, effektivisera och avlasta hjärtvården. Tillsammans med Bayer, som är ett av världens största läkemedelsbolag inom hjärtsjukvård, skapar vi nu gemensamma förutsättningar för att hitta och behandla hjärtpatienter tidigare och därmed vinna kampen mot världens främsta folksjukdom, säger Philip Siberg, vd på Coala Life.

Idag beräknas underdiagnostiseringen bland hjärt- och kärlsjukdomar ligga på ungefär 25 procent. Enbart i Sverige uppskattas att det finns 300 000 personer som inte fått diagnos än. Många liv kan sparas då hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i världen.

För mer information kontakta:

Titti Lundgren, Marknadschef Coala Life, 070-835 33 28, titti.lundgren@coalalife.com

Vid frågor till Bayer:

Joseffa Moritz, Communication Manager Bayer Sverige, 073-301 75 52, joseffa.moritz@bayer.com

Om Coala Life

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och mobil hälsa. Företaget har utvecklat en portfölj av patenterade produkter och tjänster för digital distansövervakning och screening av hjärtat. Alla produkter är utvecklade och tillverkade i Sverige.

Om Bayer

Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och jordbruk och produkter och tjänster som syftar till att förbättra livskvaliteten hos såväl människor som djur. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. 2016 hade Bayer cirka 115 000 anställda och en omsättning på 46,8 miljarder euro. Kapitalkostnaderna uppgick till 2,6 miljarder euro och investeringarna i forskning och utveckling till 4,7 miljarder euro.

FAKTA

Drygt 30 miljoner människor är drabbade av förmaksflimmer, vilket gör sjukdomen till den vanligaste hjärtrytmsjukdomen i världen. I Sverige är minst 300 000 personer drabbade. Om inte rätt behandling sätts in är risken att dö i förtid dubbelt så stor. En person med förmaksflimmer, och med förekomst av andra riskfaktorer, löper fem gånger större risk att drabbas av en stroke och tre gånger större risk för hjärtsvikt. Risken att drabbas av flimmer ökar med åldern. Var fjärde person över fyrtio år löper risk att drabbas av förmaksflimmer.

Att undersöka och upptäcka symptomen i tid är centralt för att undvika allvarligare följder. Flimmer upptäcks med EKG och behandlas med blodförtunnande läkemedel. Enligt Socialstyrelsens rekommendation (2015) bör hälso- och sjukvården erbjuda behandling med blodförtunnande medel vid alla former av förmaksflimmer. Bedömningen är att den kommer att förebygga 27 000 strokefall under den kommande 20 årsperioden. I Sverige får idag mindre än 50 procent av patienterna med förmaksflimmer behandling med blodproppshämmande läkemedel. Underbehandling förfaller vara särskilt vanligt när det gäller kvinnor och personer äldre än 80 år.

Coala Heart Monitor

Coala Heart Monitor är en prisbelönt tjänst som lanserades i slutet av 2016 och säljs direkt till slutkund bland annat genom LloydsApotek. Under våren 2017 breddades portföljen med Coala Pro inriktad mot vården för att möjliggöra kostnadseffektiva, enkla och digitala arytmiutredningar på distans.

För effektiv, digital och enkel arytmiutredning i vardagslivet

Coala Heart Monitor Pro är en ny unik digital lösning för att möjliggöra effektiva hjärtutredningar under längre tid i vardagslivet. Utvecklad för vården med individen i fokus och obegränsad användning. Coala Pro är ett kostnadseffektivt och patenterat medicintekniskt system som möjliggör screening för förmaksflimmer, vård på distans och arytmiutredningar. Patienten screenar sig själv genom regelbundna 1-minutsmätningar samt vid upplevda arytmibesvär. Lämplig utredningsperiod avgörs av ansvarig vårdgivare, systemet har inga begränsningar. Coala Pro är utvecklad specifikt för vården för att kunna användas många gånger i utredningssyfte i hemmiljö och har ingen begränsning i lagring av data.

Hitta flimmer och andra arytmier med avancerade algoritmer som grund

Coala Lifes produkter bygger på avancerad mjukvara med algoritmer som analyserar de EKG-signaler som spelas in med Coala. Algoritmerna som ingår i mjukvaran är utvecklade i Sverige och validerade i ett samarbete mellan Lunds Universitet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Coala Heart Monitor och Coala Pro samt dess analysmjukvara är klassad enligt Läkemedelsverket och EU-lagstiftning som en medicinteknisk produkt. Det samlade medicintekniska systemet har därför validerats noga innan det har blivit godkänd för försäljning och användning på den svenska marknaden.

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och mobil hälsa. Företaget har utvecklat Coala Heart Monitor och Coala Pro, en patenterad teknologi och en digital lösning för distansövervakning och självscreening av hjärtljud och EKG. Vi gör det möjligt för alla att följa sitt hjärta.


About Coala Life

Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de främsta anledningar till att människor dör världen över. Anledningen är i många fall en sen diagnos. Coala Life bildades 2004 av läkare och svenska entreprenörer för att ändra på det. Nu är resultatet här. Genom att ersätta ett analogt verktyg från 1800-talet, stetoskopet, med en digital lösning som både registrerar hjärtljud, EKG och hjärtfrekvens. En unik lösning som både lyssnar, mäter och analyserar, och som möjliggör att många hjärtsjukdomar kan upptäckas och behandlas i tid. Bland annat förmaksflimmer som ökar risken för stroke betydligt. En rad patent ligger till grund för detta svenska världsunika system, Coala, som gör det möjligt för var och en att själv screena och följa sitt hjärta, i tät kontakt med läkare och kardiologer.